Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Na Fali” z siedzibą w Łodzi, ul.
  Nowy Świat 11/1

 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach Stowarzyszenia i podziękowań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu
 • Przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli użytkownik wyraził taką zgodę, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Polityka prywatności serwisu internetowego www.stowarzyszeninafali.pl

Operatorem Serwisu www.stowarzyszenienafali.pl jest Stowarzyszenie ”Na Fali” z siedzibą w , 92-322 Łódź ul. Nowy Świat 11/1

 • Stowarzyszenie, jako podmiot prowadzący Serwis, dba o ochronę prywatności i informacji przekazywanych przez Użytkowników Serwisu, a w szczególności ich danych osobowych;
 • Stowarzyszenie nie ujawnia przekazywanych przez Użytkowników danych osobom trzecim, za wyjątkiem przekazywania danych: podmiotom współpracującym ze Stowarzyszeniem w związku z funkcjonalnościami Serwisu oraz w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, gdy tego rodzaju ujawnienie danych jest obligatoryjne.
 • Podanie przez użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by korzystać z niektórych funkcji Strony

Dane w formularzu

 • Przekazanie danych osobowych Stowarzyszeniu przez Użytkowników jest dobrowolne.
 • Zamawianie usług rehabilitacyjnych, pytań do kontaktu za pośrednictwem Serwisu wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych do kontaktu ( imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail). Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 • Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach związanych z prawidłowym działaniem Serwisu oraz związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia, a w tym także w celu prowadzenia przez nią wszelkiej aktywności charytatywnej. W związku z tą działalnością dane osobowe Użytkowników są przekazywane Partnerom.
 • Stowarzyszenie zapewnia, że Partnerzy przetwarzają przekazane przez Stowarzyszenie dane wyłączne w celach wykonywania łączących ich ze Stowarzyszeniem umów, z poszanowaniem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Pliki cookies

Nasza strona wykorzystuje pliki Cookie w celu obsługi formularzy, strony WWW oraz obsługi mechanizmów i oprogramowania dostarczonego przez m.in. Google i Automattic (analityka, reklama i rozliczanie efektów). Podczas korzystania z Serwisu dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu przez pliki Cookies. Klient może w każdej chwili skasować pliki Cookies, wykorzystując dostępne funkcje w swojej przeglądarce internetowej. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niedziałanie niektórych elementów Serwisu. Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Informacji o tego typu plikach należy szukać na stronach partnerów. Dane zbierane przez podmioty trzecie nie pozwalają na identyfikacje użytkownika.

Kontakt e-mailowy

Kontaktując się nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zostać zawarte również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z naszą firmą czyli Stowarzyszenie „Na Fali”. Dane osobowe użytkownika przekazywane przez Ciebie w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji zgodnie z polityką bezpieczeństwa serwerów dostawcy.

Kontakt telefoniczny

Kontaktując się z nami za pośrednictwem telefonu, możesz przekazać nam w treści rozmowy dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z naszą firmą. Dane osobowe, które przekażesz nam w ramach kontaktu telefonicznego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść rozmowy nie podlega archiwizacji.

Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności i przetwarzania Twoich danych możesz zgłaszać poprzez adres e-mail:stowarzyszenienafali001@gmail.com(forma zalecana) lub w innej wygodnej dla Ciebie formie.