Nie poddajemy się i działamy dalej!

Prowadzenie stowarzyszenia to ciężka praca.

Ciągłe zmaganie się z rzeczywistością i pozyskiwanie środków wymaga od nas pomysłowości i cierpliwości.

Na szczęście mamy wokół siebie dobrych ludzi, którzy są zawsze obok. Są gotowi wyciągnąć do nas pomocną rękę.

Napisaliśmy o wsparcie doraźne dla Stowarzyszenia w ramach programu PROO5 na odkupienie skradzionego aparatu do drenażu limfatycznego – tak potrzebnego nam do działalności.

Program wymaga, od zgłaszającego się po pomoc, rekomendacji od dwóch organizacji działających również w tym sektorze. Uzyskaliśmy je i możemy się nimi pochwalić. Centrum OPUS i Fundacja Amazonek to nasi partnerzy w działaniach Stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że Narodowy Instytut Wolności, w gestii którego funkcjonuje Program PROO5 będzie dla nas łaskawy i przyzna nam pieniądze na nowy aparat.

Rekomendacja OPUS

Rekomendacja Amazonek