drenaż limfatyczny

Skradziony aparat do drenażu limfatycznego

Drenaż limfatyczny jest często wykorzystywany jako wspomaganie terapii zarówno ruchowej, jak i wspomaga powrót do zdrowia po przebytym zakażeniu Covid-19.

W czasie pandemii Prezes jeździł do domów osób potrzebujących masażu aparatem do drenażu limfatycznego i udzielał pomocy. Było to istotne dla osób po przechorowaniu Covid-19, u których występowały powikłania w układzie krążenia. Kradzież jest wielką dla nas stratą, ponieważ wiązaliśmy z tym urządzeniem nadzieję na rozpoczęcie, obok działań nieodpłatnych, również działalność odpłatną. Pozyskane fundusze miały zasilić skromny budżet Stowarzyszenia.

Sprawę oczywiście zgłosiliśmy na Policję, jednak postępowanie zostało umorzone.

Decyzję o umorzeniu znajdziesz tutaj (klik).

Staramy się ze wszystkich możliwych stron pozyskać środki finansowe na odkupienie sprzętu.

Jeśli chcesz nas wesprzeć, możesz zrobić to tutaj (klik).

Jednocześnie dziękujemy wszystkim ludziom o dobrym sercu, którzy pomagają nam w remoncie naszej nowej siedziby.

Zbiórkę funduszy na ten cel prowadzimy tutaj (klik).